Zanglessen

Zanglessen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor zangles wordt er een afspraak gemaakt voor een proefles, deze les bestaat uit:

 • Een kennismakingsgesprek (wat heb je bv op het vlak van de muziek allemaal gedaan, zijn er specifieke klachten of vragen enz)
 • Een muzikaliteitstest (kun je nazingen wat er op de piano voorgespeeld wordt)
 • Een stemtest (hoe hoog en laag kan je komen, wat voor kleur heeft je stem, wat zit er allemaal in de weg, enz)
 • Nabespreking (is het de moeite waard om tijd en geld uit te geven aan zanglessen, is er sowieso een bruikbaar instrument aanwezig enz)

Bij een positief advies wordt er een vervolg afspraak gemaakt.

Als zangpedagoge wil ik nu wat vertellen over de manier waarop ik werk en wat mijn idealen zijn:

Methodiek

De jaren ervaring hebben geleerd dat ik veel meer bezig ben met leerlingen dingen afleren dan aanleren. Dmv een juiste houding, ontspanning en oefeningen voor middenrif/buikademing probeer ik, samen met de leerling de “natuurlijke” zangstem vrij te leggen. Elke keer er op wijzend dat er vanuit het spreken moet worden gedacht.
Wanneer de stem niet meer wordt “gemaakt” maar er gewoon “is”, misschien in een ruwe/grove/toonvorming zonder enige vorm van beheersing, kan er gestreefd worden naar het verfijnen en plaatsen van de stem. Ik werk veel met de nasaleermethode van Prof. Dr. J Pahn.
Ik citeer:

“Deze methode streeft totale ontspanning na in het larynxgebied. De aandacht ligt daarbij vooral op het gebruik van de resonantieruimten. Zodra ontspannen genasaleerde stemgeving lukt, wordt de stemproductie geleidelijk uitgebreid naar spreken en zingen.”

Dmv ademsteun, articulatie en resonans kan de stem nu in de juiste banen worden geleid.
De techniek van het zingen draagt dus, als het goed is, bij aan de ontwikkeling van het natuurlijke geluid van een persoon.
Te vaak zie en hoor ik dat de techniek alleen maar het “eigen” geluid in de weg staat en er een soort “confectiestemmen” ontstaan, dat wat het grote en vaak jonge publiek gekscherend “de operastem” noemt.

Zangles geven is maatwerk. Als een leerling een toon maakt met wilde lucht (wat soms gezien wordt als een incompetentie), maar passend bij het muziekstuk moet je als zangpedagoog niet verder in je techniek willen gaan “omdat het nou eenmaal zo hoort”. Goed is goed en mooi is mooi, ook bij een schilderij moet je op een gegeven moment zeggen: nu doe ik er niets meer aan, het is goed zo! Een pure toon komt dieper binnen dan een gekweekte toon!
Omdat de zanger nu leert helemaal zichzelf te zijn en een eigen identiteit in zijn/haar stem ontdekt, spreekt het voor zich dat het nemen van zanglessen niet alleen een ontwikkeling geeft op het gebied van de stem, maar dat het de hele persoon ontwikkelt.

Het is heerlijk om een leerling op deze weg van ontwikkeling te begeleiden.

Wist u dat:

 • Iedere leerling de mogelijkheid krijgt aangeboden om solo te zingen?
 • Bijna alle leerlingen dit ook doen?
 • U zich kan opgeven voor een proefles?
 • De zanglessen 1x in de twee weken worden gegeven?
 • Een les drie kwartier duurt?
 • Een les 50,- euro kost?
 • Een proefles 45,- euro kost?
 • De Zangschool/lespraktijk van Annemarie zich in Harderwijk bevindt?

Annemarie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen