“I Believe” CD Bestellen

I Believe

I Believe, de nieuwe Classic Night CD van Annemarie & The Pilgrims Voices is nu hier te bestellen! Vul daarvoor uw gegevens hieronder in, zodra uw betaling binnen is zal de CD naar het opgegeven adres worden verstuurd. De kosten voor een CD bedragen €18,- per stuk.

We vragen u vriendelijk om het verschuldigde bedrag over te maken op
IBAN NL54 INGB 0674 2681 64 t.n.v. A.M. de Jong te Harderwijk. Let op: de verzendkosten worden automatisch uitgerekend en bij het totaalbedrag opgeteld. Bij een onvolledige betaling kunnen we de cd helaas niet toesturen. Ook vervalt uw bestelling als we binnen 2 weken geen betaling hebben ontvangen.

  Voornaam

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Aantal exemplaren

  Eventuele opmerkingen